Overslaan en naar de inhoud gaan

Reactie GOCA Vlaanderen op initiatief Minister Peeters om bepaalde herkeuringen onder te brengen bij erkende herstellers/keurders

GOCA Vlaanderen neemt nota van de beslissing van de Vlaamse Regering om bepaalde herkeuringen mogelijk te maken bij erkende herstelplaatsen en betreurt deze beslissing omdat deze geen garanties biedt voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid wat een negatieve impact kan hebben op de verkeersveiligheid. Bijkomend betreurt GOCA Vlaanderen het gebrek aan overleg met de betrokken stakeholders.

Het voorontwerp schetst het kader dat bepaalde herkeuringen bij erkende herstellers/keurders mogelijk moet maken. Er zijn echter nog vele modaliteiten waar vandaag nog onduidelijkheid over bestaat met als voornaamste factor de mogelijke impact op de verkeersveiligheid.

GOCA Vlaanderen stelt vast dat het huidige organisatiemodel garanties biedt. Zo zijn onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid kernwaarden en zeer strikt vastgelegd in wetgeving, de geldende keuringshandboeken en -instructies goedgekeurd door de overheid. Tot heden geldt er een strikte scheiding tussen keurder en hersteller, om belangenvermenging tussen beiden te vermijden en de burger een onafhankelijke garantie te bieden.

Het gebrek aan overleg met de sector over het voorstel en de afwezigheid van een grondige analyse over de impact van voorliggend plan op de verkeersveiligheid, het milieu en de consumentenbescherming, zorgen ervoor dat de burger absoluut niet verzekerd is van een betere en objectievere dienstverlening.