Overslaan en naar de inhoud gaan

UPDATE CEMT KEURING VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN > 3,5 TON

De CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport) is opgericht om de markten van het internationale wegvervoer te vergemakkelijken en te integreren. De CEMT spoort het gebruik aan van veilige en milieuvriendelijke voertuigen, en draagt zo bij tot een duurzame mobiliteit. Deze keuring wordt uitgevoerd in alle keuringstations van KM.

Specifiek vereiste documenten voor de aanvang van de CEMT-keuring

Buiten de vereiste basisdocumenten moeten geen bijkomende documenten voorgelegd worden bij het voorrijden van het voertuig in een keuringscentrum.

CEMT-vergunningen en attesten

1. De CEMT-vergunningen: afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer

Er bestaan twee types CEMT-vergunningen:

 • een jaarlijkse vergunning (van groene kleur): vergunning met een geldigheid van één jaar
 • een vergunning van korte duur (van gele kleur): vergunning met een geldigheid van 30 dagen

2. De CEMT-attesten: afgeleverd door de constructeur

Er bestaan 2 types CEMT-attesten:

- Het CEMT-attest "Gelijkvormigheid met de technische voorschriften betreffende de geluidshinder en emissies, en de veiligheidsnormen voor motorvoertuigen 'EURO IV veilig' of 'EURO V veilig' of 'EEV veilig' of 'EURO VI veilig':
Dit document moet vervolledigd worden door de constructeur of zijn erkende vertegenwoordiger in het land van inschrijving van het voertuig. Het wordt eenmalig opgesteld bij de eerste inschrijving van het voertuig, en dient niet hernieuwd te worden.

- Het CEMT-attest "Gelijkvormigheid" voor aanhangwagens:
Dit document moet vervolledigd worden door de constructeur of zijn erkende vertegenwoordiger in het land van inschrijving van het voertuig. Het wordt eenmalig opgesteld bij de eerste inschrijving van het voertuig, en dient niet hernieuwd te worden.

3. Het CEMT-keuringsattest: afgeleverd door de autokeuringscentra

Het document wordt vervolledigd door een autokeuringscentrum en moet jaarlijks vernieuwd worden. Het attest is geldig gedurende twaalf maanden, vanaf de datum van de test tot ten laatste het einde van de maand van uiterste geldigheid.

Het document moet ingevuld worden voor de voertuigen (vrachtwagen of trekker van oplegger), als ook voor de aanhangwagens (of opleggers).

Specifieke keuring

De CEMT-keuring kan uitgevoerd worden tijdens de periodieke keuring van het voertuig. Indien een aanvraag tot het bekomen van een CEMT-document wordt indgediend buiten de periodieke keuring, dient een volledige keuring van het voertuig uitgevoerd te worden. Deze keuring onderbreekt de normale periodieke keuringscyclus van het voertuig niet.

Buiten de punten die nagekeken worden bij een periodieke keuring wordt een specifieke keuring doorgevoerd van de volgende punten:

• Werking van het ABS via een waarschuwingssignaal op het dashboard voor de aanhangwagen en de trekker of vrachtwagen.

• Profieldiepte van de banden (minimaal 2 mm).

• Aanwezigheid van een gevarendriehoek (enkel voor motorvoertuigen).

De keuring wordt uitgevoerd volgens instructie VO/MOW/INS.TK/2019-03.

Afgeleverde documenten

Indien het voertuig zowel aan de volledige periodieke keuring als aan de bijkomende specifieke CEMT-keuring voldoet, wordt het CEMT-keuringsattest afgeleverd.

Het CEMT-attest dat wordt uitgegeven door het keuringscentrum is geldig gedurende twaalf maanden, vanaf de datum van de test tot ten laatste het einde van de maand van uiterste geldigheid.

Indien het voertuig niet voldoet aan de bijkomende specifieke keuring wordt de vermelding "Voertuig niet conform de CEMT-voorschriften" afgedrukt op het keuringsbewijs. Een nieuwe specifieke keuring dient dus uitgevoerd te worden (herkeuring).

Indien het voertuig niet voldoet aan de periodieke keuring, maar dat het wel voldoet voor de bijkomende specifieke CEMT-keuring, zal de vermelding "Voertuig voldoet niet aan de technische voorschriften; het CEMT-keuringsdocument wordt niet uitgereikt" afgedrukt worden op het keuringsbewijs.

Keuringsstation

 • Brugge
 • Oostende
 • Ichtegem
 • Tielt
 • Roeselare
 • Ieper
 • Diksmuide
 • Wevelgem
 • Deerlijk
 • Zwevegem