Overslaan en naar de inhoud gaan

Van tolk naar audiovertaling bij rijexamen

Vanaf 1 januari 2023 kan het theoretisch rijexamen afgelegd worden met een audiovertaling in het Frans, Duits of Engels. De examencentra stappen af van het inschakelen van beëdigde tolken en zullen werken met een audiovertaling. Dit betekent dat de kandidaat de vragen en bijhorende antwoordmogelijkheden via een hoofdtelefoon krijgt voorgelezen in het Nederlands en daarna in één van de drie talen naar keuze.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De audiovertaling brengt meer flexibiliteit aangezien die altijd en overal inzetbaar is, en meer uniformiteit omdat het om één unieke vertaling gaat. Dit kadert meteen ook in de antifraude-aanpak binnen de sector”.

De nieuwe maatregel geldt voor alle rijbewijscategorieën en in alle examencentra. De kandidaat maakt gewoon een afspraak voor het theorie-examen in het gewenste examencentrum ( dit kan bij KM in alle centra en iedere werkdag tot 15 u 30 in de namiddag), en meldt bij inschrijving aan de balie ter plaatse dat hij of zij gebruik wenst te maken van de audiovertaling.

Het tarief voor de audiovertaling ligt bovendien lager dan dat voor een fysieke tolk. De retributie voor het inschakelen van een beëdigd tolk bedraagt vandaag 55 euro, ten opzichte van 35 euro voor de audiovertaling. Opgelet! Dit tarief wordt nog geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van eind december 2022 (vandaag nog niet bekend).

Voor het praktijkexamen kan de kandidaat zich nog steeds laten bijstaan door een beëdigd tolk.

De maatregel maakt deel uit van een breder traject om fraude bij rijexamens tegen te gaan. Sinds 1 september 2021 is nieuwe regelgeving van kracht die het mogelijk maakt om onregelmatigheden en fraude (of pogingen daartoe) voor, tijdens of na het theorie- of praktijkexamen strenger te bestraffen. Ook moeten alle instellingen die instaan voor het afnemen van examens de resultaten elektronisch meedelen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dit om fraude zo veel als mogelijk uit te sluiten.