Overslaan en naar de inhoud gaan

Oldtimer Landbouwvoertuig

Algemeen

Landbouwvoertuigen die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 30 jaar kunnen ingeschreven worden als oldtimers. 

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als oldtimer, of voor een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor oldtimers uitgereikt, de plaat "O".

Opgelet vanaf 1/1/23 kunnen voertuigen pas vanaf de leeftijd van 30 jaar oldtimer worden. Voertuigen die minder dan 30 jaar oud zijn en voor deze datum reeds als oldtimer zijn ingeschreven/ worden heringeschreven op naam van dezelfde titularis blijven verder oldtimer. 

 

Gebruik

De voertuigen die sedert meer dan dertig jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

 • commercieel en professioneel gebruik
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

Gedeeltelijke keuring

Old-timers zijn niet aan een volledige maar aan een gedeeltelijke keuring onderworpen. De onderdelen die allerbelangrijkst zijn voor de veiligheid van de inzittenden en van de andere weggebruikers worden nagegaan:

 • keuring van de reminrichting
 • nazicht van het chassisnummer
 • nazicht van de aanwezigheid van een gevarendriehoek
 • keuring van de stuurinrichting
 • keuring van de sleepinrichting

Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

 • Een keuringsbewijs met de vermelding « Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien »,
 • Een aanvraag om inschrijving als oldtimer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.

Waar kan ik mijn oldtimer aanbieden voor een oldtimerkeuring?

 • Indien het voertuig eerder werd ingeschreven in België: In alle 10 de keuringsstations van KM.
 • Indien het voertuig wordt ingevoerd vanuit het buitenland: In alle 10 de keuringsstations van KM.