Overslaan en naar de inhoud gaan

Validatie / Individuele Goedkeuring

Validatie / Individuele Goedkeuring

Wat is homologatie?

‘Homologatie’ betekent hetzelfde als goedkeuring. Een goedkeuring is een akkoordverklaring of certificering van een goedkeuringsinstantie dat één voertuig of een voertuigtype voldoet aan alle relevante technische en bestuursrechterlijke bepalingen. Het document afgeleverd door de goedkeuringsinstantie waarin het goedgekeurde voertuig(type) wordt beschreven, draagt de naam goedkeuringscertificaat.

Gelijkvormigheidsattest

In de meeste gevallen vraagt de fabrikant of zijn vertegenwoordiger een typegoedkeuring aan voor een voertuigtype dat hij of zij op de Belgische (of Europese) markt wil brengen. Na het verkrijgen van deze typegoedkeuring, levert hij elk voertuig af met een Belgisch gelijkvormigheidsattest of een Europees gelijkvormigheidsattest (C.O.C. of Certificate of Conformity). Een Europees gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de fabrikant als het voertuig voldoet aan alle Europese reglementering. Een Belgisch gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de fabrikant als het voertuig voldoet aan Belgische reglementering. Enkel Europese en Belgische goedkeuringen worden in België aanvaard (dus bv. géén Duitse of Nederlandse goedkeuring).

Het Belgisch gelijkvormigheidsattest is niet meer dan een verklaring van de fabrikant of zijn vertegenwoordiger dat het voertuig in kwestie is gebouwd conform de bestaande typegoedkeuring. Daarom staat op dit attest het chassisnummer van het voertuig en het nummer van de goedkeuring (PVG-nummer). Op het Europees gelijkvormigheidsattest (C.O.C.) staan veel meer gegevens over één voertuig dat gebouwd is overeenkomstig de bestaande Europese typegoedkeuring.

Voertuig inschrijven

Met enkel een goedkeuring kunnen de meeste voertuigen nog niet reglementair op de openbare weg gebruikt worden. Daarvoor moet elk afzonderlijk voertuig ingeschreven worden in het repertorium van voertuigen. Dit gebeurt via een verzekeringsagent of de dienst inschrijvingen voertuigen (DIV). Hierdoor wordt het voertuig ingeschreven op naam van een persoon of bedrijf en wordt een kentekenplaat en een kentekenbewijs bezorgd.

Keuring

Na de inschrijving van een voertuig, worden sommige voertuigen aan eerste keuring onderworpen. Dit wordt uitgevoerd in stations voor technische keuring. Wanneer het voertuig overeenstemt met het goedgekeurde prototype en/of een aantal onderdelen dat onderhevig is aan slijtage (banden, afstelling lichten, werking lichten enz…) in orde zijn, wordt een groen keuringsbewijs afgeleverd. Dit keuringsbewijs mag niet verward worden met het goedkeuringscertificaat waarvan hierboven sprake.

3 principes

Afhankelijk van de situatie zijn 3 grote principes van toepassing voor een voertuig homologatie.

  • De aanvrager is een erkend fabrikant, die over een certificaat « eerste beoordeling » of een certificaat “overeenkomst van productie” (COP) beschikt met het toepasselijke toepassingsgebied. In deze situatie wordt de aanvraag via FASTLANE ingestuurd.
  • De aanvrager is een particulier of geen erkend fabrikant (zie hierboven) en wenst een voertuig (geen motorfiets categorie L) te laten goedkeuren. De aanvrager dient zich te wenden tot een station voor technische keuring, dat bevoegd is voor conformiteit.
  • Voor voertuigen van de categorie L (bv. motorfiets) richt u uw aanvraag tot de dienst homologaties (zie contact hieronder).

Onze keuringscentra

De technische keuring wordt uitgevoerd in de volgende keuringscentra van KM:

Deerlijk, Brugge, Ieper en Diksmuide.

Erkende diensten

U kunt de lijst met de erkende technische keuringen van KM hier downloaden.