Overslaan en naar de inhoud gaan

Keuring voor verkoop

Algemeen

Een motorfietskeuring is verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig verkoopt dat ingeschreven zal worden op een andere titularis. Een motorfiets moet voor de verkoop ervan onderworpen worden aan een « keuring voor verkoop », die moet worden uitgevoerd vooraleer het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.

Onderworpen voertuigen

 • motorfietsen, driewielers en vierwielers met een motor met inwendige verbranding, waarvan de motorcilinderinhoud groter is dan 125 cm³;
 • elektrische of hybride motorfietsen met een nominaal continu maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een door constructie bepaalde maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

Erkende keuringcentra

Een motorfietskeuring voor verkoop kan worden uitgevoerd in de keuringscentra die hiervoor erkend zijn. Voor KM is dit mogelijk in de keuringscentra Zwevegem, Brugge, Diksmuide, Ieper en Roeselare.

Uitsluitend op afspraak

Er is steeds een afspraak vereist voor een motorfietskeuring.

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • het laatste inschrijvingsbewijs op grond van het voertuig 
 • het laatste keuringsbewijs of duplicaat (indien van toepassing)
 • het gelijkvormigheidsattest of COC

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat:
  • ofwel de plaat hernomen op het inschrijvingsbewijs
  • ofwel een "handelaarsplaat" (Z-plaat) of "beroepsplaat" (V-plaat)
  • ofwel een willekeurige normale plaat hernomen op een nog geldig inschrijvingsbewijs ( enkel mogelijk voor de keuring mits voorleggen van het kentekenbewijs van deze plaat  - minstens het deel van het voertuig )
 • chassisnummer (kan aangeduid worden, is proper en duidelijk leesbaar)
 • het identificatieplaatje (kan aangeduid worden, is proper en duidelijk leesbaar)

OPGELET !

In het geval van een handelaars- of beroepsplaat moet het origineel inschrijvingsbewijs van de handelaars- of beroepsplaat samen met het inschrijvingsbewijs van het voertuig voorgelegd worden.

OPGELET !

Indien het inschrijvingsbewijs van uw voertuig uit 2 delen bestaat (afgeleverd na 01/09/2013) dan dient u BEIDE delen mee te brengen indien u het voertuig aanbiedt voor een keuring voor verkoop.

Keuring van het voertuig

Voertuigen die minder dan 2 maanden geleden werden gekeurd worden onderworpen aan een "visuele keuring".

Concreet betekent dit dat de milieukeuring, de remmen en de lichten en signalisatie enkel op visuele wijze gekeurd worden zonder aanwending van meetapparatuur. Deze vereenvoudigde vorm van tweedehandskeuring blijft voor het overige een volledige keuring.

De voertuigen die kunnen genieten van deze vereenvoudigde keuring moeten aan de twee volgende voorwaarden voldoen:

 • de laatste volledige keuring moet minder dan 2 maanden geleden plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • het voertuig moet beschikken over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid, afgeleverd in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie conform de geldende Europese Richtlijnen betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.

De voertuigen die niet voldoen aan deze criteria, of waarbij tijdens de visuele keuring een tekortkoming wordt vastgesteld, worden onmiddellijk aan de volledige tweedehandskeuring onderworpen.

Afgeleverde documenten

Keuringsbewijs

De voertuigen onderworpen aan de volledige keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een groen keuringsbewijs STAAT VAN HET VOERTUIG zonder geldigheidsdatum uitgereikt
 

De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring

Voor zover het voertuig geen technische gebreken vertoont wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' zonder geldigheidsdatum uitgereikt. Hiernaast wordt op het vorig keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden. 
 

Aanvraag tot inschrijving

De nieuwe koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekering. Dit document blijft 2 maanden geldig.