Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs A1, A2, A

Rijbewijs A1, A2, A Praktisch examen

Minimumleeftijd

A1 - de minimumleeftijd voor het behalen van dit rijbewijs is 18 jaar
A2 - de minimumleeftijd voor het behalen van dit rijbewijs is 20 jaar
A - de minimumleeftijd voor het behalen van dit rijbewijs is 24 jaar (directe toegang) of 22 jaar (progressieve toegang*)

* progressieve toegang: u bent sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs A2

Rijopleiding & Stage

Rijbewijs A1

 • scholing via een erkende rijschool
  • als voorbereiding op het praktijkexamen minimum 12 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
 • scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3
  • als voorbereiding op het praktijkexamen op het privaatterrein minimum 9 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
  • na het slagen op het privaatterrein ontvangt u een 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'

Rijbewijs A2

 • scholing via een erkende rijschool
  • directe toegang
   • als voorbereiding op het praktijkexamen minimum 12 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
  • progressieve toegang (u bent sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs A1): 
   • als voorbereiding op het praktijkexamen minimum 4 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
 • scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3
  • directe toegang:
   • als voorbereiding op het praktijkexamen op het privaatterrein minimum 9 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
  • progressieve toegang (u bent sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs A1):
   • als voorbereiding op het praktijkexamen op het privaatterrein minimum 4 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
   • na het slagen op het privaatterrein ontvangt u een 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'

Rijbewijs A

 • scholing via een erkende rijschool
  • directe toegang
   • als voorbereiding op het praktijkexamen minimum 12 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
  • progressieve toegang (u bent sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs A2): 
   • als voorbereiding op het praktijkexamen minimum 4 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
 • scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3
  • directe toegang:
   • als voorbereiding op het praktijkexamen op het privaatterrein minimum 9 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
  • progressieve toegang (u bent sinds 2 jaar in het bezit van een rijbewijs A2):
   • als voorbereiding op het praktijkexamen op het privaatterrein minimum 4 uur praktijklessen, waarvan de helft op de openbare weg
   • na het slagen op het privaatterrein ontvangt u een 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'

Scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig vanaf de datum van afgifte en kan in geen geval verlengd worden.

De 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs' die u ontvangt na het praktijkexamen op het privaatterrein laat u niet toe om te rijden. Om aan uw stage als beginnend bestuurder te beginnen moet u houder en drager zijn van een voorlopig rijbewijs.

Ten vroegste 1 maand na afgifte van het voorlopig rijbewijs kan u het praktijkexamen op de openbare weg afleggen. De keuze van examencentrum is vrij.

Tijdens de scholing met een voorlopig rijbewijs is elk vervoer van personen verboden. U mag geen commercieel goederenvervoer verrichten.

Op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf is het niet toegelaten het voertuig te besturen van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags.

Het reglementaire L-teken moet duidelijk zichtbaar achteraan op het voertuig zijn aangebracht.

Meer informatie m.b.t. de praktijkopleiding, de scholing met voorlopig rijbewijs, de examenuitrusting en de voorwaarden waaraan het scholingsvoertuig moet voldoen, vindt u in de brochures rijbewijs A1-A2-A.

Checklist

 • Documenten
 • Examenuitrusting
 • Voorwaarden examenvoertuig

Praktijkexamen

Afspraak

 • de proef op het privaatterrein wordt altijd afgelegd met een voertuig van de erkende rijschool waar u de lessen gevolgd hebt; de rijschool maakt voor u een afspraak bij het examencentrum
 • indien het praktijkexamen op de openbare weg wordt afgelegd met eigen voertuig, dan dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken bij het examencentrum van uw keuze - meteen een afspraak maken, dat kan via de groene knop bovenaan de pagina
 • indien het praktijkexamen op de openbare weg wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • maak tijdig en bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand uw afspraak voor het praktijkexamen

Examenvoertuig, examenuitrusting & documenten van kandidaat en voertuig

 • gebruik onze checklist om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om het praktijkexamen op een correcte manier te starten
 • van geen enkel document wordt een fotokopie aanvaard

Verloop praktijkexamen
(meer informatie vindt u in de brochures rijbewijs A1-A2-A
)

 • proef op privaatterrein (*) - deze proef gebeurt altijd met een voertuig van de erkende rijschool waar u de praktijklessen gevolgd hebt
  • voorzorgsmaatregelen bij het afstappen
  • voorafgaande controles
  • achterwaarts parkeren in een parkeervak
  • wegrijden uit een parkeervak
  • slalom
  • in lussen rijden
  • een bocht nemen aan 30 km/u
  • ontwijken van een hindernis
  • precisieremmen
  • stapvoets rijden
  • s-bocht
  • een tweede bocht nemen aan 30 km/u
  • plots remmen
 • rijvaardigheid in het verkeer, een rit op de openbare weg 

(*) het slagen voor het privaatterrein blijft 1 jaar geldig

Checklist

 • Documenten
 • Examenuitrusting
 • Voorwaarden examenvoertuig

Examenresultaat

Geslaagd

 • nadat u geslaagd bent voor zowel de proef op het privaatterrein als het examen op de openbare weg ontvangt u het formulier 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs kan afhalen
  de 'aanvraag om een rijbewijs' laat u niet toe te rijden; u moet houder en drager zijn van een rijbewijs

Uitgesteld

 • een nieuwe afspraak voor het praktijkexamen op de openbare weg kan u aan de kassa van het examencentrum maken of via de afsprakenmodule op onze website
 • wenst u het praktijkexamen af te leggen met een voertuig van de rijschool, dan zal de rijschool een afspraak maken bij het examencentrum
 • na tweemaal opeenvolgend niet slagen (privaatterrein of openbare weg) kan u uw volgend praktijkexamen slechts afleggen na minimum 2 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool
 • vanaf het derde examen bent u verplicht het praktijkexamen af te leggen met een voertuig van een erkende rijschool