Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs A1, A2, A

Rijbewijs A1, A2, A Theoretisch examen

Minimumleeftijd theorie-examen

 • A1 - de minimum leeftijd om het theorie-examen af te leggen is 17 jaar en 9 maanden
 • A2 - de minimum leeftijd om het theorie-examen af te leggen is 19 jaar en 9 maanden
 • A  - de minimum leeftijd om het theorie-examen af te leggen is 23 jaar en 9 maanden

* bij een geleidelijke (progressieve) toegang tot het rijbewijs A1 -> A2 -> A dient de kandidaat slechts eenmaal te slagen voor het theorie-examen en is hij/zij in de volgende stappen hiervan vrijgesteld

Verloop van het theorie-examen

Het (gewone) theorie-examen categorie A1, A2, A wordt doorlopend, enkel op afspraak, afgenomen - voor het maken van een afspraak, klik bovenaan de pagina op de groene knop 'afspraak maken'.

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen.

De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden. Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

Voor het rijbewijs A1-A2-A zijn er 50 vragen. Om te slagen moet men tenminste 41 punten op 50 behalen. Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Leerstof voor het theorie-examen

Algemeen

verkeersborden - verkeerslichten - bevoegde personen - voorrang - inhalen - stilstaan en parkeren - richtingsverandering - kruisen - inhalen - gedrag op kruispunten/rotondes - ritsen - plaats op de rijbaan - auto(snel)wegen - overwegen - snelheid - rijbewijs - vervallenverklaring - alcohol - defensief rijgedrag - lichten - overtredingen - elementaire maatregelen bij verkeersongevallen & hulp aan slachtoffers - bewaren van afstand - rijrisico’s i.v.m. verschillende wegomstandigheden - veiligheidseisen m.b.t. het laden van het voertuig / de vervoerde personen - regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig - administratieve documenten - houding t.o.v. ander weggebruikers - mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn - gebruik van veiligheidsgordels, ook de veiligheidsvoorzieningen voor kinderen - veiligheid in tunnels -  ...

Specifiek

 • gebruik van beschermende uitrusting, zoals hand- schoenen, schoeisel, kleding en helm
 • zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers
 • specifieke risico’s in verband met uiteenlopende wegomstandigheden, met bijzondere aandacht voor gladde delen van het wegdek (putdeksels, wegmarkeringen, tramrails ...)
 • mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting

Speciale zittingen voor het theorie-examen - enkel op afspraak

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op eigen verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij/zij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van -

 • een centrum voor leerlingenbegeleiding
 • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • een centrum voor beroepsoriëntering

Kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen kunnen eveneens op eigen verzoek het examen afleggen in een speciale zitting.

Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk in gebarentaal.

Kandidaten die het Nederlands niet machtig zijn, kunnen het examen eveneens afleggen met een beëdigde tolk. In het Vlaamse Gewest kan dit sedert 1 maart 2017 enkel nog in het Frans, Duits of Engels.